Пребарување

Потребна ви е помош? +389 (02)2401 106
Потребна ви е помош? +389 (02)2401 106

Доколку имате било какви прашања во врска со нашите услуги, производи или мислења околу производите и начинот на нивно користење, прочитајте ги одговорите на најчесто поставуваните прашања од страна на нашите клиенти. Доколку не успеете да најдете одговор на вашето прашање, тоа може да го сторите со пополнување на контакт формата или телефонски на нашиот број.

Испораката е бесплатна. Средствата или ние ги носиме до вашата адреса или ги испраќаме по карго.

Сите нарачки добиени се испорачуваат најкасно 48 часа по нарачката.

Секогаш повикувајте се на етикетата на производот или на листот со информации за производот за правилен процент на разредување. Избегнувајте да користите вишок хемикалии, освен ако не е поинаку наведено во упатствата. Растворањето направете го на тој начин што прво ќе ја земете потребната количина вода, а потоа ќе ја додадете хемикалијата. Ова ќе обезбеди сигурност бидејќи хемикалиите нема да прскаат поради додавање вода. Следете го безбедносниот лист за инструкции за правилно користење на лична заштитна опрема.

Да. Средствата за дезинфекција функционираат на тој начин што е потребно да дојдат во директен контакт со бактериите и/или вирусите. Ако површините се видливо валкани, пред да бидат дезинфицирани потребно е да бидат исчистени со средствата соодветни за таа намена – во зависност од површината, а потоа дезинфицирани.

Времето на контакт е еден од најважните параметри што треба да се земат предвид при секоја дезинфекција на површината. Тоа го претставува времето кое површината треба да остане влажна со средство за дезинфекција за да се постигне наведената ефикасност. Соодветно на тоа количеството на средство за дезинфекција што ќе се нанесе на која било површина за време на процесот на дезинфекција треба да биде внимателно одмерено.

Воопшто не е препорачливо да се мешаат средствата за чистење. Секој производ е дизајниран според спецификација и мешањето на две хемикалии може да доведе до опасни ситуации, несреќи и повреди.

Да секако. Можете да се јавите и да закажете состанок со некој од вработените кои ќе дојдат кај вас и ќе ви го предложат најдобриот избор на артикли според вашите потреби и барања.

Да. Користиме само најбезбедни, најнови, целосно тестирани производи и одобрени согласно европските регулативи. Препаратите се користат во болници, училишта, производства на храна и многу други чувствителни ситуации. Исто така за секој препарат поседуваме Безбедносни податоци за материјалите (MSDS), кои се достапни на барање.

Во интерес да бидеме дополнително внимателни и потполно заштитени, може да има одредени ситуации кога ќе ве замолиме да ја напуштите куќата за време на третманот. Ова ќе биде целосно објаснето и дискутирано со вас однапред.

Лиценциран техничар за контрола на штетници е обучен за многу повеќе од само примена на хемикалии. За да биде лиценциран тој мора да помине повеќе обуки, кои вклучуваат идентификација на штетници, навики за размножување и биологија. Техничарот има знаење и способност да користи низа докажани методи за да се запре активноста на штетниците и да се намали потенцијалот од идни зарази. Тие знаат како и каде да проверат дали има места за размножување и влезни места и ќе го изберат најсоодветниот третман со минималната количина потребна за да ја заврши работата во областите каде што ќе биде најефективно. Поради неговото искуство и знаење, ќе ви препорача што треба да направите за да избегнете или минимизирате понатамошни проблеми.

Третман е општ термин што се користи за едноставно опишување на многуте методи и опции достапни за контрола на штетниците.

Опциите вклучуваат гелови, пасти, мамки, гранули, прашаци, замаглување или течни спрејови на база на вода. Примена се одредува според видот на штетниците, сериозноста на наездата и пристапот до проблематичната област. Во некои ситуации може да биде употребена повеќе од една метода.

Најпрво, важно е да имате чист дом. Покријте ја секоја отворена храна и чувајте ја на безбедно место. Ако имате деца, погрижете се нивните играчки да бидат заштитени и складирани на безбедно место. Имајте на ум, децата честопати ставаат предмети во уста без родителите да знаат.

Бришењето на површините и користењето на правосмукалка може да помогне да се ослободите од јајцата од штетници.

Нешто на што најчесто не се мисли: чистење под и околу сите подвижни апарати, како што се шпорети, микробранови, замрзнувачи, фрижидери, итн. Познато е дека уредите како што се тие се удобно место за вгнездување за инсекти. Внимавајте на протекување вода или влажни области од вашиот дом, бидејќи е познато дека штетниците се собираат во тие области.

Бидејќи сите сценарија се разликуваат, може да има потреба од дополнитела подготовка на вашиот дом за дезинфекција, дезинсекција или дератизација. Затоа е важно отворено да комуницирате со ДДД техничарот и вистинито да го претставите проблемот.

Контакт форма

    Back to Top
    Product has been added to your cart